Ei


Op zoek naar een rustplek
Stuit ik op een nest in het riet
Een ei erin
Ik wil de dieren
Niet verontrusten
En wend de steven
Thuisgekomen pak ik
Uit de koelkast
Onbekommerd
Een legbatterij ei

Alle tekst, beeld en geluidsmateriaal zijn ©Peter Wesseling. Niets daarvan mag worden gereproduceerd zonder toestemming van de auteur